AKTUELLTGDPR-dataskyddsförordningen

Samfällighetens GDPR dokument»


Årsstämma

Protokoll 2018 års föreningsstämma»


Akut! Ny styrelse måste formeras före 180205!


Du och många med dig vill ha en parkeringplats och den behöver administreras! Den nya samfälligheten som kommer hantera parkeringarna (nya och gamla) måste ha en styrelse och vi söker därför snarast intresserade för detta viktiga uppdrag. Hör av er till Gåsö Vägsamfällighet och anmäl ert intresse.

Styrelsen/Gåsö VSF 180126


Stölder utombordare


Atlantica båtskador har informerat om en ökning av stölder av utombordare i vårt område. Under höstens mörka period kan en extra kontroll av båten innan upptagning vara en åtgärd som kan förhindra en stöld. Har du någon fråga eller fundering ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Mvh Webansvarig.


Rabatt på båttvätt


Boatwasher erbjuder 10% oktober ut och 20% mellan 1:a November och 14:e Maj och gäller på alla tvättbiljetter och årskort. De gäller i 12 månader så vi kan köpa ett årskort eller tvättbiljett i januari med 20% rabatt som räcker under hela nästa sommar. Gäller web-bokning samt tvättbiljetter och årskort. Ange GÅSÖ2017. Boatwasher web»


Nya båtplatser vid bryggan i Älgö


Vi har genom ombyggnad längst in på bryggan lyckats skapa tre nya båtplatser som alla är uppmärkta och har nummer L1, L2 och L3. Utöver detta finns också en plats (mot postbryggan) enbart för i- och urlastning. På andra sidan bryggan finns en 3 timmars plats avsedd endast för medlemmar utan båtplats. Mvh//Styrelsen 170810


Parkering på Ekholmsparkeringen (Dansbaneparkeringen)


Gåsö Vägsamfällighet har träffat ett avtal med Nacka kommun som innebär att samfällighetens medlemmar har rätt att utan kostnad boendeparkera på Ekholmsparkeringen. (Parkeringen är en av de ytor som kommer att ingå i den nyligen inledda lantmäteriförrättningen).

Avtalet gäller under sommarsäsongen 2017 fram till och med den 15 september och är en tillfällig lösning i avvaktan på resultatet av förrättningen.

Styrelsen juli 2017


Goda nyheter i parkeringsfrågan!!

Läs här!»


Årsstämma

Protokoll 2017 års föreningsstämma»


Parkeringsfrågan – dagsläge februari 2017


Den för en lösning av våra parkeringsproblem nödvändiga planändringsförslaget överklaga-des i juli 2016 till Mark- och miljödomstolen. Målet avgjordes den 21 december 2016 av domstolen, varvid överklagandet lämnades utan bifall.

Även den domen har överklagats, nu till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. För att målet ska kunna tas upp där krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd. Nor-malt avgörs frågan om prövningstillstånd inom två månader från överklagandet. Om pröv-ningstillstånd inte meddelas vinner planändringsförslaget laga kraft, vilket innebär att Lant-mäterimyndigheten kan återuppta handläggningen av vår begäran om bildandet av en par-keringssamfällighet för de nya parkeringsplatserna på Älgö.

Om prövningstillstånd däremot skulle meddelas kommer målet att tas upp till överprövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det skulle i så fall innebära ytterligare en lång väntan i ovisshet innan nästa steg kan tas i parkeringsfrågan. Mark- och miljööverdomstolen är dock sista instans, så längre än så kan målet inte överklagas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Nya stadgar

Stadgar att fastställa på 2017 års föreningsstämma»